×

Aktualności

 • "Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

  Burmistrz Gminy Kolonowskie serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie online w ramach Programu “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 19 maja 2022 roku o godzinie 9:00.

 • Trzeci stopień alarmowy CHARLIE_CRP

  Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

  • nr 131 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • nr 132 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  Zarządzenia obowiązują od dnia 16 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

 • Mobilny Punkt Informacyjny w Strzelcach Opolskich

  Dyżur będzie miał miejsce w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich 17 maja 2022 r. w godz. 8:45-11:45.

 • Wybór drzewa ma znaczenie!

  Nadeszła wiosna, a wraz z nią pora porządkowania terenów zielonych i nowych nasadzeń. Odpowiedni wybór gatunku sadzonego drzewa, jak i konieczność dbania o stan i wysokość drzew już posadzonych, to tematy ważne również dla energetyki.

 • "Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

  Burmistrz Gminy Kolonowskie serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie w ramach Programu “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 12 maja 2022 roku o godzinie 16:00 w Sali widowiskowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolonowskiem.

 • Ogłoszenia o naborze wniosków

  Zarząd Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Szczegóły w załącznikach: PDFOgÅ_oszenie 3-2022.pdf  PDFOgÅ_oszenie 4-2022.pdf

 • Wszystkiego najlepszego!

  Wszystkim Strażakom z okazji ich święta życzymy samego dobrego!

 • Mammobus w Kolonowskiem

  W imieniu MammoMED zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne panie w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanej mammografii.

 • Oświadczenie o kontynuacji kształcenia/Заява про проведення навчання

  Oświadczenie o kontynuacji kształcenia przez dziecko w ukraińskim systemie oświaty

  Przekazujemy ważną informację dla rodziców dzieci i młodzieży z Ukrainy w wieku szkolnym. W sytuacji kontynuowania przez obywateli Ukrainy nauki w ukraińskim systemie oświaty w formie zdalnej, rodzic ucznia lub osoba sprawująca nad nim opiekę składa do gminy stosowne oświadczenie.

  Osoby zamieszkujące na terenie Gminy Kolonowskie oświadczenie takie składają do Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, pokój 18. W załączeniu wzór oświadczenia: DOCXOświadczenie Ukraina obowiązek nauki.docx


  Заява про проведення навчання дитиною в українській системі освіти

  Передаємо важливу інформацію для батьків  дітей України шкільного віку. За умови продовження навчання громадянами України за українською системою освіти із дистанційною формою навчання, батькам учня або особі, що посідає над ним опіку, необхідно подати до ґміни відповідну заяву. Особи, що проживають в місцевості Ґміни Колоновске такі заяви можуть подавати в установу міської ради в Колоновському, кімната 18. Додаємо взірець заяви. DOCXOświadczenie Ukraina obowiązek nauki.docx

 • Wsparcie psychologiczne/Психологічна підтримка

  Wiele osób, przekraczających granicę z Polską jest w bardzo złej kondycji psychicznej. /Багато осіб, що перетинають кордон Польщі, перебувають в дуже поганому психологічному стані. 

×

Wyszukaj w serwisie