×

Aktualności

 • Pomoc medyczna w weekend

  Kiedy udać się na szpitalny oddział ratunkowy (#SOR), a w jakich sytuacjach skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (#NiŚOZ)?

 • Bitwa Regionów 2023

  W tym roku odbędzie się już VIII edycja Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Bitwa Regionów”. Konkurs od samego początku cieszy się ogromną popularnością, a jego ubiegłoroczna odsłona przeszła najśmielsze oczekiwania, zarówno pod względem frekwencji jak i pozytywnego przyjęcia poszerzonej formuły konkursu dotyczącej eliminacji już na poziomie powiatów.

 • Oferta pracy

  Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim ( obok Tarnowskich Gór) zatrudni osoby na następujących stanowiskach:

  • nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, podstaw konstrukcji maszyn, rysunku technicznego, obróbki materiałów i prowadzenia zajęć praktycznych w wyżej wymienionych dziedzinach,
  • nauczyciel praktycznej nauki zawodu w zakresie mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

  Szczegóły w załączniku: 

 • Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła XX Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Jednocześnie informujemy, że konkurs skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych, z których przynajmniej jeden z właścicieli jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

 • Sprzątanie Świata!

  W imieniu Nadleśnictwa Zawadzkie, kół łowieckich, działających na terenie gminy Kolonowskie oraz swoim własnym, gorąco zachęcamy do udziału w akcji sprzątania świata.

 • Laur Ziemi Strzeleckiej

  „Laur Ziemi Strzeleckiej”  – wyróżnienie dla najlepszych

  już po raz XXIII ogłoszony został konkurs „Laur Ziemi Strzeleckiej”. Zachęcamy do zgłaszania kandydatur (osób, firm, instytucji) do nagrody za 2022 rok, w pięciu różnych kategoriach działalności:  społecznej, gospodarczej, wychowawczej, kulturalnej i sportowej. Termin składania zgłoszeń do 20 marca 2023 r. do godz. 1400.  Wniosek można złożyć osobiści lub przekazać pocztą na adres: Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ul. M. Prawego 21, 47–100 Strzelce Op., bądź przesłać pocztą email na adres: zarzad@strzelceopolskie.pl, z dopiskiem „Laur Ziemi Strzeleckiej”.

  Wniosek powinien zawierać informacje o wnioskodawcy i kandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby/firmy/instytucji oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacje wizerunku, w związku z prowadzonym konkursem. Więcej szczegółów oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie Stowarzyszenia: www.ziemiastrzelecka.pl

 • Rekrutacja do przedszkoli 2023

  SZANOWNI RODZICE!

              Przypominamy, że w dniach od 7 do 13 marca 2023 r. należy złożyć w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu / oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2023/2024. Wzór deklaracji jest dostępny na stronach BIP poszczególnych placówek. Wypełniony i podpisany dokument należy złożyć w placówce w formie papierowej.

              Rekrutacja na wolne miejsca w przedszkolach / oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się natomiast 14 marca br. o godzinie 8:00 i potrwa do 28 marca br. do godziny 15:00.   Formularz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 będzie dostępny do wypełnienia na stronie internetowej pod adresem:

  http://www.gminakolonowskie.przedszkola.vnabor.pl

  Dostęp możliwy będzie również ze strony BIP placówek oświatowych. Login i hasło tworzy się podczas pierwszego wypełniania wniosku.
  Film instruktażowy znajduje się pod adresem:

  https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI

  WAŻNE INFORMACJE:

  • Złożenie deklaracji o kontynuacji uniemożliwia złożenie wniosku w procesie rekrutacyjnym.
  • Wniosek rekrutacyjny rodzice wypełniają w systemie elektronicznym, następnie drukują i dostarczają wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów do przedszkola/oddziału pierwszego wyboru.
  • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola można złożyć zarówno w systemie elektronicznym, jak i w przedszkolu w wersji papierowej.
 • Stopnie alarmowe CHARLIE i BRAVO

  Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2632) podpisał Zarządzenia:

  • nr 18 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 19 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 20 z dnia 24 lutego 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2023 roku do godz. 23:59

 • Pomoc żywnościowa 2023

  Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem informuje, że rozpoczyna się nowy podprogram Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
  PODPROGRAM 2021 Plus
  Zapraszamy wszystkie chętne osoby do złożenia nowych wniosków.
  Kryteria dochodowe:

  • Dla osób samotnie gospodarujących – 1707,20  zł
  • Dla osób w rodzinie – 1320,00 zł
 • Opieka wytchnieniowa. Edycja 2023

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolonowskiem informuje, iż Gmina Kolonowskie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
  Program ma na celu udzielenie wsparcia osobom z Gminy Kolonowskie, będących osobami zamieszkującymi we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawującymi całodobową opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne ) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

×

Wyszukaj w serwisie