×

Aktualności

 • XXVII sesja Rady Miejskiej Kolonowskiego

  Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że dn. 17 stycznia br. o godz. 16.00 odbędzie się (w formie ZDALNEJ) XXVII Posiedzenie Rady Miejskiej Kolonowskiego, Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są tutaj, natomiast relację online śledzić można tutaj.

 • Usuwanie azbestu w Gminie Kolonowskie w 2022 r.

  Gmina Kolonowskie planuje ponownie w roku przyszłym przystąpić do programu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

  Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest to szacunkowo około 30 -40 % kosztów usuwania azbestu / jeśli uzyskamy niską cenę usuwania azbestu po wyborze firmy / oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

  Pozostałe około 60-70 % kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

  W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w 2022 r. w terminie do 28 lutego 2022 r.

  Z osobami, które złożą deklaracje zostaną zawarte – po otrzymaniu zapewnienia otrzymania dofinansowania - odpowiednie porozumienia i umowy.

  Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 6 i 9, tel. 77/4611140 w. 48.

  Wniosek – deklaracja do pobrania poniżej lub w tut. Urzędzie.

  Nadmieniamy, że w roku 2022 dofinansowanie do usuwania azbestu będzie tylko na poziomie około do 70% lub mniej /co zależne jest to od wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca, który wzrósł, a także od oferty przedstawionej przez wybraną firmę/.

  Rok 2022 jest ostatnim rokiem na składanie wniosków o dofinansowanie na usuwania azbestu do WFOŚiGW w Opolu z dofinansowaniem NFOŚiGW.

  DOCXDEKLARACJA MIESZKAŃCA.docx PDFDEKLARACJA MIESZKAŃCA (002).pdf

 • Ogłoszenie o konkursie

  Ogłoszenie Burmistrza o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2022 pn. "Opieka domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, samotnymi i starszymi [...]". Szczegóły tutaj.

 • Utraciłeś dokumenty?

  Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji związanych z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych.

  UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego).

  Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1.      Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami (lista banków dostępna jest tutaj: https://DokumentyZastrzezone.pl/lista-bankow-zastrzegajacych-dokumenty-od-wszystkich-osob/).

  • Wystarczy zgłosić zastrzeżenie tylko w jednym banku, a dane zostaną automatycznie przekazane do wszystkich pozostałych uczestników Systemu DZ.
  • Najłatwiej to zrobić osobiście w swoim oddziale bankowym. Część banków przyjmuje zastrzeżenia również telefonicznie, pod numerem +48 828 828 828 (tylko od własnych klientów, po zdalnej weryfikacji tożsamości).
  • Można skorzystać z konta na stronie www.bik.pl (tylko pod warunkiem, że osoba zastrzegająca miała tam już wcześniej założone konto z wykorzystaniem danych z utraconego dokumentu).

  2.      Powiadomienie Policji – o ile dokumenty utracono w wyniku przestępstwa.

  3.      Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie gov.pl.

  Podkreślamy, że w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą wszystkie banki w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista Uczestników, dla bezpieczeństwa całego systemu, jest jednak objęta tajemnicą.

  Przypominamy, że utracone dokumenty tożsamości powinny w bankach zastrzegać nie tylko osoby, które mają już konta bankowe, ale również te, które z usług bankowych nigdy nie korzystały lub już nie korzystają (lista banków zastrzegających dokumenty od wszystkich osób).

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.DokumentyZastrzezone.pl

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży

  Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku! Druk oświadczenia w załączeniu: PDFOŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.pdf DOCXOŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH.docx

 • 7 stycznia urząd nieczynny

  Uprzejmie informujemy, że 7 stycznia br. urząd będzie nieczynny.

 • Prace konserwacyjne w Multiplay

  Grupa Multiplay informuje, że w dniu 10.01.2021 w godzinach 00:00 - 6:00 na terenie województwa Opolskiego będą prowadzone prace konserwacyjne. W tym czasie mogą występować przerwy w dostępie do wszystkich usług Grupy.

 • Mobilny Punkt Informacyjny

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Opolu zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych w zakresie uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w Strzelcach Opolskich.

 • Urząd czynny krócej

  W sylwestra Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie będzie czynny dla klientów do godz. 13.00.

 • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

  Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu gminy.

×

Wyszukaj w serwisie