Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Aktualności

 • Usuwanie azbestu 2021

  Gmina Kolonowskie planuje ponownie w roku bieżącym przystąpić do programu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

  Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest to szacunkowo do około 30% kosztów usuwania azbestu / jeśli uzyskamy niską cenę usuwania azbestu po wyborze firmy / oraz koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

  Pozostałe około 70 % kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 • Masz Głos!

  Akcja Masz Głos jest programem Fundacji Batorego wspierającym organizacje społeczne i grupy nieformalne, które działają dla swoich lokalnych środowisk. Uczestnicy programu zakładają pasieki społeczne, prowadzą warsztaty dla mieszkańców, monitorują stan drzew, składają petycje lub podejmują inne inicjatywy. Akcja Masz Głos pomaga im zrobić to wszystko we współpracy z władzą lokalną i otoczeniem. Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę Super Samorząd.

  “Uczestnicy akcji Masz Głos pokazują, że ludzie chcą korzystać ze swoich praw i mieć wpływ na miejsca, w których żyją, że się angażują. Pokazują, że samorząd to żywa idea. Działają w całej Polsce, również w bardzo małych miejscowościach. Tam nie dociera kamera, a dzieją się znakomite rzeczy. Fundacja docenia ludzi, którzy je robią; pragnie popularyzować ich wysiłek i kreatywność” – Aleksander Smolar, wieloletni Prezes Fundacji im. Stefana Batorego, doradca Zarządu Fundacji.

  Akcja Masz Głos działa od 2006 roku i dotarła już do 1275 miast w całej Polsce. W 2021 jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

  Zapisy: https://www.maszglos.pl/register/

 • Zniżka za kompostowanie

  Związek Międzygminny "Czysty Region" informuje, że od 1 stycznia 2021 r. mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady w przydomowym kompostowniku, mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co istotne, w przypadku skorzystania z tej zniżki, nieruchomość nie zostanie wyposażona w pojemnik koloru brązowego (w przypadku posiadania pojemnika zostanie on zabrany z posesji).

  Wszystkie informacje dotyczące zniżki za kompostowanie znajdują się tutaj.

 • Umowa na remonty kolejnych dróg podpisana

  17 lutego została podpisana umowa na realizację zadania pn. Odnowa nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Kolonowskie.

 • Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo

  Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS

  Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej.

  Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

 • Ogłoszenie o przetargu

  PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie prawa własności lokalu mieszkalnego. Szczegóły w załączniku: PDFogłoszenie przetarg.pdf

 • Odśnieżanie dachów!

  W imieniu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przypominamy: zalegający na dachu śnieg stanowi zagrożenie! Spadające nawisy mogą zranić człowieka. Ciężki śnieg może uszkodzić konstrukcję budynku. Odśnieżanie dachu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku. Zgłaszajcie miejsca, gdzie zalegający śnieg może być niebezpieczny.

 • Transport dla seniorów

  3 lutego pierwsza seniorka w gminie Kolonowskie została dowieziona specjalnym transportem na szczepienie przeciwko COVID-19.

 • Nabór na rachmistrzów spisowych

  Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston - Gminny Komisarz Spisowy w Kolonowskiem - ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych. Szczegóły tutaj.

  Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

×

Wyszukaj w serwisie