×

Spórok

Spórok jest najmniejszą miejscowością w gminie Kolonowskie i liczy 667 mieszkańców. Osada została założona w 1776 roku przez ówczesnego urzędnika hrabiowskiego - Carmera, stąd jej pierwotna nazwa - Carmerau.
Spórok.jpeg
Ciekawostką może być fakt, że w przeszłości przez wioskę przebiegała granica pomiędzy dwoma powiatami - starsza część Spóroka należała do powiatu opolskiego, a nowsza - do strzeleckiego Dominującą rolę w gospodarce Spóroka odgrywa rolnictwo.

×

Wyszukaj w serwisie