×

Walory turystyczne

 

Gmina Kolonowskie, położona na terenie obszaru chronionego „Lasów Stobrawsko-Turawskich”, posiada największy spośród gmin województwa opolskiego udział lasów, które zajmują ponad jej 70% ogólnej powierzchni. IMG_2158.jpeg

Duży potencjał turystyczny gminy stanowi rzeka Mała Panew wraz ze swoimi dopływami. Płynąca prawie w całości w swym naturalnym korycie i tworząca liczne zakola i starorzecza, daje możliwość organizacji spływów kajakowych. Bardzo malownicza trasa, w całym biegu rzeki podzielona na etapy o różnym stopniu trudności i różnej długości, to niewątpliwa atrakcja zarówno dla kajakarzy początkujących, jak i zaawansowanych.

Ogromne możliwości rozwojowe w dziedzinie turystyki daje odkrycie szczątków gadów i płazów sprzed 230 milionów lat – w tym kilku gatunków dinozaurów – na pograniczu wsi Krasiejów (gmina Ozimek) i Staniszcze Małe (Kolonowskie). To największe tego rodzaju odkrycie w Europie przyciąga coraz większą uwagę naukowców i mediów, a co za tym idzie – stwarza podstawy do rozwoju przemysłu turystycznego. Na terenie Kolonowskiego i pozostałych miejscowości gminy wytypowano obszary do zagospodarowania pod względem turystycznym, w tym – 3,5 ha gruntów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejacego w Krasiejowie JuraParku.

Dobrze rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, lokalnych i dalekobieżnych, to kolejny atut gminy, podobnie jak liczne zespoły przyrodniczo-krajobrazowe („Pod Dębami”, „Kocia Góra”) i pomniki przyrody (aleja dębów szypułkowych i czerwonych).

Na wzrost atrakcyjności turystycznej gminy wpływ ma także rozwijająca się stosunkowo dynamicznie baza noclegowa i gastronomiczna.

×

Wyszukaj w serwisie