×

Warunki inwestycyjne

Wszystkim chętnym do zainwestowania na terenie gminy Kolonowskie oferujemy szereg atrakcyjnie zlokalizowanych terenów inwestycyjnych. Tereny te są uzbrojone w media o następujących parametrach:
Elektryczność - 15 kV (2 MW)
Gaz – 1200 m3/h
Woda – 860 m3 /24 h
Kanalizacja – 180 m3 /24 h
Telefon/Internet – bez ograniczeń

 

Wszystkie tereny inwestycyjne objęte są aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorcom, którzy oddadzą do użytku na terenie Gminy Kolonowskie nowy zakład produkcyjny lub zwiększą powierzchnię użytkową już istniejącego swojego zakładu lub wybudują, czy też rozbudują istniejącą infrastrukturę komunalną tj. sieć dostarczającą gaz ziemny, energię elektryczną, energię cieplną, wodę i sieć odbierającą ścieki. Oferujemy jako gmina ulgi podatkowe:
1 rok 100 % ulgi
2 i 3 rok 50% ulgi
4 i 5 rok 25% ulgi

 

Komunikacja
Rozwój Gminy Kolonowskie warunkuje jej dostępność komunikacyjna, a w tym funkcjonalność układów transportowych. Niewątpliwie wielkim atutem gminy jest Autostrada A4, W odległości 30 km położone są dwa węzły autostradowe „Olszowa” i „Nogowczyce” (gm. Ujazd)

 

Drogi
Przez Gminę Kolonowskie przebiegają (prezentujemy w układzie hierarchicznym):
- droga wojewódzka Nr 463 Bierdzany – Ozimek – Zawadzkie
- droga powiatowa Nr 1804 Strzelce Opolskie – Kolonowskie
- droga powiatowa Nr 1816 Kadłub – Spórok
- droga powiatowa Nr 1838 Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe
- droga powiatowa Nr 1839 Spórok – Staniszcze Małe
- droga powiatowa Nr 1844 Staniszcze Wielkie – Kolonowskie
- droga powiatowa Nr 1958 Myślina – Staniszcze Małe - Spórok
Na terenie gminy jest 55 dróg gminnych.

 

Lotniska
Dogodne położenie komunikacyjne z gminą umożliwia korzystanie z lotniska w Katowicach – Pyrzowicach i we Wrocławiu. Od lotniska w Katowicach dzieli gminę 65 km, a od lotniska wrocławskiego 135 km. (dojazd autostradą A4)

 

Kolej
Na terenie gminy leży ważny węzeł kolejowy o znaczeniu ogólnopolskim – Fosowskie, obecnie jedna z części miasta Kolonowskie. Jest to jeden z głównych elementów infrastruktury komunikacyjnej regionu. Węzeł łączy następujące linie:
znaczenia krajowego Nr 144 relacji Tarnowskie Góry – Opole
znaczenia krajowego Nr 61 relacji Kielce – Fosowskie
pierwszorzędna linia Nr 175 relacji Strzelce Opolskie – Fosowskie – Kluczbork (obecnie linia nieczynna).
Istnieje również możliwość skorzystania z transportu wodnego. Najbliższe porty rzeczne znajdują się w odległości 35 km – Opole i 55 km - Kędzierzyn-Koźle

 

Rynek zbytu w promieniu 100/150 km

W odległości 100-150 km znajdują się takie dolnośląski i górnośląski okręg przemysłowy z takimi aglomeracjami jak Wrocław i Katowice. Nie można również zapomnieć o znajdujących się w pobliżu Opolu czy Częstochowie. W promieniu 150 km dostępny jest również rynek czeski

 

Szkoły i ich absolwenci

W promieniu 30 km w miejscowościach Zawadzkie, Strzelce Opolskie, Ozimek, Opole działają szkoły kształcące w profilu technicznym zarówno na poziomie zawodowym jak i średnim oraz wyższym. Oferują one bardzo zróżnicowane kierunki kształcenia. Istnieje możliwość dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb potencjalnego pracodawcy. Ich absolwenci to ludzie młodzi, dobrze wykształceni ze znajomością przynajmniej jednego języka obcego.
Ponadto w miejscowościach Strzelce Opolskie i Opole istnieją placówki dydaktyczne oferujące możliwość dokształcania, lub przekwalifikowanie pracowników

 

Rynek Pracy

W promieniu 15 km zamieszkuje ok 50 000 osób. Ze względu na tak korzystne położenie nie ma problemu ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników

×

Wyszukaj w serwisie