×

Bądźmy razem

POKL.jpeg

 

Bądźmy razem to projekt realizowany przez stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Kolonowskiego wspólnie z Gmina Kolonowskie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet VII
Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Zakładane w projekcie działania skierowane są do mieszkańców Gminy Kolonowskie. Dotyczą one zarówno dzieci, jak i młodzieży i dorosłych. Docelowo planuje się, że w projekcie weźmie udział 90 osób.
W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie następujących działań:

Zajęcia AEROBIKU - 52 godziny
Zajęcia NORDIC WALKING - 30 godzin
Kurs komputerowy - 32 godziny
Seminaria dla seniorów - 24 spotkania

Wyjazdy do parku wodnego - 3 wyjazdy w ramach całego projektu
Wyjazdy kulturalne - 3 wyjazdy w ramach całego projektu

W ramach projektu planowane jest również przeprowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych dla dzieci w czasie wakacji oraz zorganizowanie imprezy integracyjnej mającej na celu promocję śląskich tradycji.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Całkowity koszt projektu zamyka się w kwocie 50 000,00 pln. W całości są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

×

Wyszukaj w serwisie