×

Jesteśmy Europejczykami

POKL.jpeg

 

Jesteśmy Europejczykami to projekt realizowany przez stowarzyszenie Rodzina Kolpinga z Kolonowskiego wspólnie z Gmina Kolonowskie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Zakładane w projekcie działania skierowane są do mieszkańców Gminy Kolonowskie, którzy ukończyli 16 rok życia. Docelowo planowane jest przeszkolenie 36 osób.
W ramach projektu zakłada się przeprowadzenie kursów z j. niemieckiego i angielskiego. Zajęcia językowe prowadzone będą na zasadzie konwersatoriów w 3 grupach:

j. niemiecki
- grupa średnio-zaawansowana – 96 godzin
- grupa zaawansowana – 96 godzin

j. angielski
- grupa zaawansowana – 96 godzin

Zajęcia zakończa się egzaminem wewnętrznym.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Całkowity koszt projektu zamyka się w kwocie 50 000,00 pln. W całości są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

×

Wyszukaj w serwisie