×

Aktywna integracja szansą dla Ciebie - aktualności - SIERPIEŃ 2009

O projekcie

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt pn. AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ DLA CIEBIE" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był od 01.03.2009r. do 31.08.2009r. Beneficjentami projektu było 6 kobiet z terenu gminy Kolonowskie.
Więcej o programie można przeczytać w załącznikach.

DOCKonferencja POKL.doc

DOCAktywna integracja szansą dla Ciebie.doc

×

Wyszukaj w serwisie