Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Idę przez życie z piłką w ręku

Idę przez życie z piłką w ręku to projekt realizowany przez Autonomiczna Sekcje Piłki Ręcznej Zawadzkie wspólnie z Gminami: Zawadzkie, Jemielnica, Kolonowskie, Dobrodzień i Pawonków ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy gmin Zawadzkie, Jemielnica, Kolonowskie, Dobrodzień – 90 dziewcząt w wieku 8-12 lat, stanowiące grupę wykluczona z edukacji sportowej, występująca na terenie tych gmin oferta sportowa skierowana jest głównie do chłopców.  W związku z tym projekt nie tylko stwarza alternatywna formę spędzania wolnego czasu, ale również przeciwdziała nierównemu dostępowi chłopców i dziewcząt do aktywności sportowej oraz wpływa na rozwój tej aktywności w gminach.

W ramach projektu będą odbywały się zajęcia edukacyjne z piłki ręcznej, prowadzone przez trenerów pod nadzorem trenera ASPR’u.
Zajęcia będą odbywały się w halach sportowych mieszczących się na terenie każdej z gmin.
W celu sprawnej realizacji projektu zakupione zostaną piłki i stroje sportowe. Projekt zakończy się zorganizowaniem rozgrywek piłki ręcznej mających sportowo-integracyjny charakter zarówno dla uczestników turnieju jak i ich rodziców.

Okres realizacji projektu planowany jest na XI 2010 – VI 2011

Całkowity koszt projektu zamyka się w kwocie 50 000,00 pln. W całości są to środki Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie