×

System powiadamiania SMS-owego

SYSTEM POWIADAMIANIA SMS-OWEGO

Od 27 lipca 2010 działa system SMS-owego Powiadamiania Mieszkańców Gminy Kolonowskie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego zarejestrowania się w naszym systemie!

W tym celu na numer +48 664 070 799 należy wysłać SMS-a o następującej treści:

zapisz (numer grupy)

Aby wypisać się z wybranej grupy, należy wysłać SMS-a o treści:

wypisz (numer grupy)

W polu (numer grupy) można wybrać jedną z poniższych grup tematycznych:

01 – wszystkie informacje
02 – informacje o sesjach Rady Miejskiej i Komisjach Problemowych
03 – ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne
04 – wydarzenia kulturalne, imprezy

05
terminy płacenia podatków

Przykładowy SMS:

zapisz 01

lub

wypisz 01

Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się do grupy 01 (wszystkie informacje) powoduje, że nie trzeba zapisywać się do pozostałych grup oddzielnie.

×

Wyszukaj w serwisie