Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej

Informujemy, że obowiązek naniesienia przyłącza na mapy geodezyjne wynika z :

„Art. 29a. [Wymóg sporządzenia planu sytuacyjnego] 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.”

Prawa budowlanego (Dz. U. rok 2010 nr 243 poz. 1623, z późn. zm.)

DOCWarunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej etap III i IV ważne do 30.04.2011.doc

PDFInf. przyłączanie się do kanalizacji 2010

 

Warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej dla wsi Spórok:

PDFWarunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej SPÓ..pdf

PDFInf.przyłączanie sie do kanalizacji SPÓROK 2011.pdf

×

Wyszukaj w serwisie