Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Rozwój Tras rowerowych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi – Gmina Kolonowskie

loga.jpeg

Projekt „Rozwój tras rowerowych w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi - Gmina Kolonowskie” jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w ramach Celu 3. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad.

Na podstawie wcześniej realizowanego projektu, związanego z rozwojem turystyki w Regionie Hranicko i Dolinie Małej Panwi, partnerzy przystępują do kontynuacji oraz poszerzenia zakresu o działania koncentrujące się na promocji oraz rozwoju tras rowerowych w obu regionach.

Pozyskano również nowego partnera po stronie polskiej – Gminę Jemielnica. W ramach realizowanego projektu Gmina Kolonowskie realizuje działania mające na celu poprawę infrastruktury turystycznej na trasach rowerowych poprzez odnowienie oznakowania na trasach oraz budowę punktu postojowego dla rowerzystów.

Zorganizowany zostanie kurs dla przewodników turystyki kolarskiej prowadzony przez wykładowców z Polski i Czech. Usprawni to obsługę turystów, również tych zagranicznych. Na zakończenie ww. działań zorganizowany zostanie polsko-czeski rajd rowerowy z udziałem zaproszonych grup miłośników turystyki rowerowej wszystkich partnerów.

Szeroko zakrojona akcja promocyjna (informacje na stronach WWW partnerów, ulotki, gadżety promocyjne), sprawi że z powstałej infrastruktury korzystać będą nie tylko osoby zaproszone, lecz również mieszkańcy regionu partnera. Gmina Kolonowskie będzie brała również czynny udział w działaniach podejmowanych przez partnerów.

Głównym celem projektu jest promocja transgranicznej turystyki rowerowej w obu regionach oraz rozwój współpracy pomiędzy partnerami w dziedzinie turystyki rowerowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zaznajomienie partnera z walorami Doliny Małej Panwi, poprawę infrastruktury na trasach oraz jej oznakowanie. Wzajemna promocja przyczyni się do rozpropagowania informacji o możliwościach spędzania wolnego czasu na terenie partnera.

Oprócz efektów trwałych, które służyć będą przez następne lata zarówno turystom czeskim, jak i polskim, miękkim efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie więzi pomiędzy mieszkańcami, wzrost liczby przyjazdów turystycznych oraz poprawa jakości obsługi ruchu turystycznego.
 

Całkowity budżet projektu: 23 133,85 EUR
w tym:

Dofinansowanie z EFRR - 19 663,77 EUR
Środki finansowe z budżetu państwa - 2 313,38 EUR
Środki finansowe z budżetu gminy - 1 156,70 EUR

Partnerzy projektu:

Region Hranicko
Hranická rozvojová agentura, z.s.
Tř. 1. máje 2063
753 01 Hranice
www.regionhranicko.cz,
koordynator projektu: Ing. Michaela Škrobánková,
Tel./fax: (+420) 581 626 202

Gmina Jemielnica
ul. Strzelecka 67
47-133 Jemielnica
www.jemielnica.pl
koordynator projektu: Radosław Wojciechowski
Tel. 77/462 35 09
Fax. 77/462 23 88

×

Wyszukaj w serwisie