×

NZOZ Caritas Diecezji Opolskiej - Stacja Opieki Caritas Kolonowskie

Podstawowym celem działania Stacji jest wydłużenie do maksimum pobytu pacjenta w domu. Stacje sprawują opiekę pielęgniarską i paliatywną nad osobami w terminalnym okresie choroby.

Współpracując z MGOPS pomagają w zabezpieczaniu opieki socjalnej. Stacje współpracują z placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej oraz parafiami.

Również sprawują opiekę nad chorymi z zakresu opieki długoterminowej. Opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej. Opieka ta sprawowana jest we współpracy z lekarzem rodzinnym.

Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym pacjentom obłożnie chorym oraz przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji.

Główne zadania pielęgniarskiej opieki długoterminowej to:

 • świadczenia pielęgniarskie we współpracy z lekarzem rodzinnym,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym pacjenta,
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin,
 • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu.

Stacja czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 15.00. W pozostałych godzinach praca w domu chorego.

W soboty i niedziele pielęgniarki wykonują zabiegi w domu chorego, na podstawie zleceń lekarskich.
 

Nazwiska personelu :

mgr Ściupider Beata
Wieczorek Iwona

Kontakt :

SOC Kolonowskie
Ul. Leśna 11
47-110 Kolonowskie
Tel/fax. 77/ 462 02 15

Gabinet Rehabilitacyjny

Rehabilitanci świadczą usługi ambulatoryjne w zakresie:

1. Świadczenia z zakresu kinezyterapii:

 • ćwiczenia bierne z terapeutą,
 • ćwiczenia grupowe wolne z terapeutą,
 • ćwiczenia wolne z terapeutą,
 • ćwiczenia w UGUL-u,
 • kombinacje znanych metod (PNF, SI, Vojty, NDT-Bobath, Kaltenborn, McKenzie, itd.)

2. Świadczenia z zakresu fizykoterapii:

 • magnetoterapia,
 • terapia impulsowa polem wielkiej częstotliwości,
 • terapuls,

3. Świadczenia z zakresu światłolecznictwa:

 • naświetlanie lampą Sollux,
 • naświetlanie lampą Bioptron,

4. Świadczenia z zakresu elektrolecznictwa:

 • terapia prądami diadynamicznymi,
 • terapia prądami interferencyjnymi,
 • jonoforezy,
 • elektrodiagnostyka pobudliwości,
 • stymulacje,
 • przezskórna elektryczna stymulacja nerwów /TENS/,
 • elektrostymulacja mięśni porażonych spastycznie /TONOLIZA/,
 • elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko /dwubiegunowa punktowa/,
 • ultradźwięki
 • masaże.

Godziny pracy:

poniedziałek - wtorek od 7.00 do 18.00
środa, czwartek, piątek od 7.00 do 17.00

Pracownicy :

mgr Brygida Czaja
mgr Kinga Ploch

GR Kolonowskie
Ul. Leśna 11
47-110 Kolonowskie
Tel. 600478370

×

Wyszukaj w serwisie