×

Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie etap III i IV

W ramach RPO na lata 2007-2013 zrealizowano inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie etap III i IV”, a to:

  • rurociągi grawitacyjne z rur PCV fi 200 - 18193,99 mb
  • przykanaliki z rur PCV fi 160 - 3469,87 mb
  • rurociągi tłoczne z rur PEHD fi 90 - 2987,25 mb
  • przepompownie ścieków - 12 szt.

Łączny koszt inwestycji wyniósł: 9 464 379,50 zł, z czego:

  • dofinansowanie w ramach RPO 7 638 379,50 zł
  • środki własne 403 647,96 zł
  • pożyczka z WFOŚiGW w Opolu 1 422 900,00 zł

Inwestycja realizowana była w następujących miejscowościach:

  • Staniszcze Wielkie,
  • Staniszcze Małe (część południowa),
  • Kolonowskie (centrum).
×

Wyszukaj w serwisie