Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Budowa boiska do siatkówki plażowej w Spóroku - sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu

Tytuł projektu:

„Budowa boiska do siatkówki plażowej w Spóroku – sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu”.

Jednostka realizująca:

Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

O projekcie:

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013 Gmina Kolonowskie realizuje projekt pt. „Budowa boiska do siatkówki plażowej w Spóroku – sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu.” Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany jest od 29.12.2011r. do 31.12.2012r.

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie bazy sportowej dla rekreacyjnego uprawiania plażowej piłki siatkowej w okresie wiosenno-letnim oraz zapewnienie alternatywnych form spędzania wolnego czasu mieszkańcom miejscowości Spórok.

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu: ok. 37 000 zł

×

Wyszukaj w serwisie