×

Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Leśnej w Kolonowskiem

Tytuł projektu:

„Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Leśnej w Kolonowskiem”

Jednostka realizująca:

Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

O projekcie:

W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013 Gmina Kolonowskie realizuje projekt pt.: „ Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Leśnej w Kolonowskiem”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt realizowany jest od 18.01.2012r. do 31.12.2012r.

Cel projektu:

Celem operacji jest stworzenie miejsc odpoczynku dla mieszkańców Gminy Kolonowskie, a zarazem poprawa estetyki centrum miejscowości Kolonowskie.

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu: ok. 17.000 zł

×

Wyszukaj w serwisie