×

Ogłoszenia

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) informuję, ze dnia 19 marca 2012 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia "Rodzina Kolpinga" w Kolonowskiem na realizację zadania publicznego pt. "Nauka pływania dla dzieci z Gminy Kolonowskie".
Każdy, w terminie do dnia 29 marca 2012 r., może zgłaszać uwagi dot. oferty. DOCoferta kolping.doc (113,50KB)
×

Wyszukaj w serwisie