×

Informacje

KOMUNIKAT

Placówka Terenowa KRUS w Strzelcach Opolskich przesyła w załączeniu publikację - znowelizowany wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat: PDFPublikacja_chroń_dziecko_w_gospodarstwie_rolnym-internet.pdf (2,75MB)

KOMUNIKATY

W załączeniu komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział w Strzelcach Opolskich: DOCrzepak_ozimy_chowacz_czterozebny-1.doc (91,00KB)DOCrzepak_ozimy_slodyszek_rzepakowy.doc (127,50KB).

KOMUNIKAT

W załączeniu komunikat ARR, dotyczący naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie: DOCXkomunikat.docx (14,98KB)

ARTYKUŁ

W załączeniu artykuł Placówki Terenowej KRUS w Strzelcach Opolskich, dot. bezpieczeństwa prac w rolnictwie:
DOCArtykuł.doc (8,01MB)

INFORMACJA

W załączeniu informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej: JPEGSchowek01.jpeg (54,92KB)

BEZPIECZNA OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W załączeniu informacja Placówki Terenowej KRUS w Strzelcach Opolskich, dot. bezpieczeństwa w rolnictwie: DOCartykuł na m-c V 2015.doc (823,00KB)

ZNOWELIZOWANE PRZEPISY DLA ROLNIKÓW

W załączeniu informacje ważne dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osób powołanych do składu rad nadzorczych - w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników: DOCUlotka - umowa zlecenie.doc (36,00KB)

NOWELIZACJA USTAWY O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dotyczące także kierowców): PDFInformacja_o_nowelizacji_ustawy_o_ubezpiecmczeniu_spolecznym_rolnikow.pdf (164,52KB) PDFZal.3_-_Informacja_dodatkowa.pdf (82,11KB) PDFZal.2_-_Wniosek_o_objecie_ubezpieczeniem_spolecznym_rolnikow.pdf (142,91KB) DOCZal.1_-_Wniosek_o_ponowne_objecie_ubezpieczeniem_spolecznym_rolnikow.doc (37,50KB)
 

INFORMACJA NT. WŁAŚCIWEJ LOKALIZACJI STERT I STOGÓW

W załączeniu pismo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące właściwego składowania stert i stogów: PDFpismo.pdf (70,46KB)

ROZPORZĄDZENIE

W załączeniu Rozporząrzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 r.PDFrozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2014 rok.pdf (273,36KB)

PUBLIKACJA DOTYCZĄCA INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH

W załączeniu skan pisma informujący o dostępie do publikacji dotyczącej inwazyjnych gatunków obcych "Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych" autorstwa B. Tokarskiej - Guzik, Z. Dajdoka, M. Zając, A. Zająca, A. Urbisz, W. Danielewicza i Cz. Hołdyńskiego, która ma stanowić podstawę do inicjowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się w środowisku przyrodniczym gatunków inwazyjnych, w zakresie badań, edukacji społeczeństwa, jak też w działaniach praktycznych: PDFpismo wspr. publikacji.pdf (131,91KB)

OBOWIĄZEK UBEZPIECZENIA UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2013 ROKU

W załączeniu informacja dot. obowiązku ubezpieczeniowego dla rolników i hodowców: DOCUbezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2013 roku.doc (37,00KB)

 

NOWOCZESNY SYSTEM JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

W załączniku informacja dot. Integrowanej Produkcji - nowoczesnego sytemu jakości żywności: 


WYKAZ FIRM DEZYNSEKCYJNYCH

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie usuwania gniazd os i szerszeni – wg Panoramy Firm

 • Brzeg, ul. Tuwima 21, "Agros" Józef Kruczek, tel. 77 411 15 89
 • Kałków 101, „Biowenta” Leszek Kaczyński, tel. 77 435 63 89
 • Brzeg, ul. Lwowska 32/2 „Insecta” SC, Dariusz Bielecki, Tomasz Piasecki tel. 668809730
 • Opole, ul. Koszyka 20/2 „Insekt” Zakład Usługowy Aleksander Misztur, tel.77 474 71 70
 • Brzeg, ul. Konopnickiej 57 „Pestokil” Zakład Zwalczania Szkodników, tel.77 411 53 58
 • Pisarzowice, ul. Brzeska 31 Inpest Service, tel. 77 412 65 77
 • Brzeg, ul. Platanowa 43, Kopczuk Bolesław, Usługi Czyszczące, tel.77 416 34 60
 • Głubczyce, ul. Akacjowa 21 Stefaniszyn Janusz, Dezynfekcja, tel.605540794
 • Grodków, ul. Prusa 4 Sudoł Zbigniew Zakład Usługowy, tel.602310745
 • Opole, ul. Hubala 3d/5 Usługi Odkażania Tępienia Owadów i Gryzoni, Kazimierz Oboza, tel.77 455 53 83
 • 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Gagarina 8F/5, Grzegorz Baranowski, tel. 606-692-449, e-mail: 

WŁAŚCIWE TRAKTOWANIE PSÓW

Od zarania historii ludzkiej psy są wiernymi towarzyszami człowieka, sprawiając jemu wiele przyjemności i przynosząc pożytek. Zasługują więc na sympatię i uznanie. Pies nie musi być rasowy, aby był inteligentny i mądry. Jeżeli psy mają przeciwników – to nie jest ich winą, a tylko tych właścicieli, którzy nie dbając o psy, przyczyniają się do ich wałęsania, hałaśliwego szczekania, nadmiernego rozmnażania itp.

Zadaniem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami jest pomoc skrzywdzonym zwierzętom, organizowanie stałej opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Opiekę taką sprawują schroniska. Placówki te zwracają właścicielowi zagubione zwierzęta, znajdują dla nich nowych właścicieli, a gdy zachodzi potrzeba, usypiają zwierzęta w sposób humanitarny. Schroniska mogą okresowo przetrzymywać psy na czas wyjazdu właścicieli. Zaczynają działać też domy tymczasowe i hotele dla zwierząt.

Informacje o właściwym traktowaniu psów - w załączniku: PDFbroszura-psy.pdf (49,77KB)

×

Wyszukaj w serwisie