Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Informacje i ogłoszenia

ZMIANA SYSTEMU NALICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce zmieniła od 1 stycznia 2013 r. system naliczania opłat za korzystanie ze środowiska z półrocznego na roczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1342, art. 9).

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 285, 286 i 287 ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składają marszałkowi województwa wykazy zawierające
zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za dany rok kalendarzowy, począwszy od 1 stycznia
2013 r., w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekroczy 800 zł.

Zaległe opłaty wraz z wykazami dotyczącymi korzystania ze środowiska za okresy do II półrocza 2012 r. wnosi się i sporządza w systemie półrocznym.

W razie pytań i niejasności proszę o kontakt pod numerem  tel. 77 4429315

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W załączeniu propozycja firmy, oferującej kompleksowy pakiet usług zarządzania różnorodnymi strumieniami odpadów w zakresie zbierania, transportu, magazynowania, zagospodarowywania i ostatecznego unieszkodliwiania odpadów. Szczegóły tutaj

 

WYNIKI PROJEKTU

PDF20120709_PKO_Prezentacja podsumowująca GMOZE.pdf

 

EDUKACJA EKOLOGICZNA

W związku z prezentacją firmy proGeo, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2012 roku w ramach opracowania wytycznych do wprowadzenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zamieszczamy w załączeniu przedmiotową prezentację do zapoznania się: PDFModele gospodarki odpadami 27.06.2012.pdf

INFORMACJA

W załączniku: informacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy powinni składać do Starosty informację o wytworzonych odpadach i sposobach gospodarowania nimi, jeśli wytwarzają do 100 kg odpadów niebezpiecznych i powyżej 5 Mg odpadów innych niż niebezpieczne DOCinformacja dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy powinni składać do Starosty informację o wytworzonych odpadach i sposobach gospodaro.doc

×

Wyszukaj w serwisie