Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

21 sierpnia 2012

CYSTERSI NA SZLAKU...

IMG_9766.jpeg Dziś, 21 sierpnia, Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem odwiedzili najprawdziwsi Cystersi z Jemielnicy! Ubrani w habity, w ramach rajdu po powiecie strzeleckim, promowali jemielnicki klasztor i wiele innych atrakcji gminy.

IMG_9788.jpeg W ostatnim czasie, w ramach jednego z projektów, realizowanych na terenie gminy Jemielnica, powstał Punkt Informacji Turytycznej i wydano materiały promocyjne. Prowadzone są także działania, mające na celu zapoznanie z atrakcjami szlaku cysterskiego. W ramach tych działań zorganizowany został rajd rowerowy (w tym roku swoim zasięgiem obejmie teren powiatu strzeleckigo), podczas którego Cystersi odwiedzili Kolonowskie.

×

Wyszukaj w serwisie