×

28 sierpnia 2012

WYPRAWKA SZKOLNA 2012 / 2013

Do dnia 6 września 2012 r. można składać we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Kolonowskie wnioski do dyrektorów tych szkół o przyznanie wyprawki szkolnej. Pomoc, w formie dofinansowania zakupu podręczników, przeznaczona jest dla

  • uczniów klas I-IV szkół podstawowych w Gminie Kolonowskie;
  • słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Kolonowskie.

Więcej informacji można uzyskać u dyrektorów szkół oraz pod adresem: http://bip.kolonowskie.pl/1951/wyprawka_szkolna.html

×

Wyszukaj w serwisie