Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

10 września 2012

ZAPROSZENIE DO AKCJI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ PN. „OPOLSKI PUCHATEK”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych IDEA serdecznie zaprasza do uczestnictwa w akcji promocyjno-informacyjnej realizowanej na zlecenie Zarządu Województwa Opolskiego pn. „Opolski Puchatek”. Akcja skierowana jest do dzieci przedszkolnych i młodzieży szkół podstawowych uczęszczających do placówek oświatowych województwa opolskiego. W ramach akcji przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny na funduszową maskotkę promującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego dnia 19 października br. W 20 placówkach oświatowych, które jako pierwsze złożą deklarację uczestnictwa zostaną przeprowadzone multimedialne zajęcia europejskie, podczas których rozdane zostaną bezpłatne materiały promocyjne.
Regulamin i wszelkie materiały dotyczące akcji dostępne są na stronie internetowej www.opolskipuchatek.pl

×

Wyszukaj w serwisie