Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

11 września 2012

PRACE MODERNIZACYJNE NA LINII KOLEJOWEJ OPOLE- CZĘSTOCHOWA

W załączeniu odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, p. Andrzeja Massela, na interpelację posła Ryszarda Galli, w sprawie zaawansowania prac modernizacyjnych na linii kolejowej Częstochowa-Opole.

×

Wyszukaj w serwisie