Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

21 września 2012

„SAMSTAGSKURS – HERBST 2012”

22 września 2012 DFK Staniszcze Małe rozpoczyna zajęcia w ramach „SAMSTAGSKURS – HERBST 2012” dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat dające możliwość kreatywnej nauki języka niemieckiego, dzięki czemu motywują je do komunikacji między sobą w języku niemieckim.

Cele projektu:

  • Nauka języka niemieckiego,
  • Podniesienie poziomu znajomości języka Niemców na śląsku,
  • Ożywienie i pielęgnacja niemieckich tradycji, obyczajów i uroczystości,
  • Zwiększenie motywacji do komunikowania się w języku niemieckim,
  • Odnalezienie przyjemności w komunikowania się w języku niemieckim,
  • Wzmocnienie kultury, języka i poczucia tożsamości Niemców na Śląsku,
  • Rosnące zaangażowanie rodziców,
  • Więź młodej generacji z domami spotkań mniejszości niemieckiej,
  • Lepsza współpraca międzypokoleniowa w szeregach mniejszości niemieckiej.

Kursy sobotnie „Samstagskurs – Herbst 2012” są finansowane ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Polsce oraz Bundesministerium des Innern RFN.

W Staniszczach Małych w zajęciach bedzie uczestniczyć  28 dzieci z terenu gminy Kolonowskie w wieku od 6 do 11 lat. Spotkania dla dzieci odbywać się będą co sobotę od 22 września 2012 do 8 grudnia 2012 w godz. od 9.00 do 12.00.

×

Wyszukaj w serwisie