×

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

UWAGA MIESZKAŃCY!

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CZYSTY REGION.

Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” informuje, iż w związku z upływającym terminem odbioru odpadów komunalnych na dotychczasowych zasadach oraz zabraniem przez firmy wywozowe dzierżawionych Państwu pojemników na odpady komunalne, mieszkańcy proszeni są o zaopatrzenie się we własnym zakresie w worki przeznaczone do gromadzenia w/w odpadów i zbieraniu w nich odpadów komunalnych. Worki te zostaną od Państwa odebrane w lipcu br. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co zapewni ciągłość w funkcjonowaniu systemu odbioru odpadów komunalnych.

Jednocześnie informuję, iż w poniedziałek 17 czerwca 2013 roku odbędzie się spotkanie Przewodniczącego Zarządu z przedstawicielami firm odbierających odpady komunalne z terenu Związku, którego przedmiotem będzie m.in. kwestia pozostawienia Państwu dotychczas posiadanych pojemników.


W załącznikach ulotka dot. segregacji odpadów:

 


SPOTKANIA WS. NOWEJ USTAWY ŚMIECIOWEJ

Burmistrz Kolonowskiego zawiadamia, że w dniach:

  • 15 kwietnia (poniedziałek) w Spóroku (świetlica wiejska)
  • 16 kwietnia (wtorek) w Staniszczach Wielkich (świetlica wiejska)
  • 18 kwietnia (czwartek) w Staniszczach Małych (świetlica wiejska)
  • 22 kwietnia (poniedziałek) w Kolonowskiem – Fosowskiem (świetlica przy szkole)
  • 24 kwietnia (środa) w Kolonowskiem - OSP

o godz. 18 odbędą się spotkania  w sprawie nowej ustawy śmieciowej. Na spotkaniu pracownik UMiG w Kolonowskiem służyć będzie pomocą w wypełnieniu deklaracji śmieciowych.

W celu wypełnienia deklaracji należy mieć ze sobą:

  1. Dowód osobisty
  2. Kopię dotychczasowej umowy lub kopię potwierdzenia wpłaty za ostatni okres świadczenia usługi wywozu nieczystości.

    DODATKOWE DYŻURY, ZWIĄZANE Z WYPEŁNIANIEM DEKLARACJI

W dniach od 7 do 9 maja oraz od 13 do 15 maja br. pracownik UMiG w Kolonowskiem będzie pełnił dyżury do godz. 17.45 w siedzibie urzędu – pokój nr 5 w celu pomocy zainteresowanym mieszkańcom w wypełnieniu i złożeniu deklaracji.


Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami. Celem kampanii jest dostarczenie informacji na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z właściwego postępowania ze śmieciami wytwarzanymi w naszych domach. W ramach kampanii przygotowany został spot z poradami, jak postępować z odpadami i dbać o swoje otoczenie.

PDFWzór deklaracji.pdf (278,87KB)

PDFOświadczenie do deklaracji o zmniejszenie minimalnej objętości .pdf (28,18KB)

PDFoświadczenie do deklaracji o braku kopii umowy na wywóz odpadów.pdf (31,14KB)

PDFoświadczenie do deklaracji - nieruchomość mieszana.pdf (55,44KB)

PDFUchwała Nr XXVI.224.13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie.pdf (270,70KB)

Wszelkie bieżące sprawy prowadzone przez Związek Międzygminny “Czysty Region” w Kędzierzynie – Koźlu w zakresie nowej ustawy śmieciowej są dostępne na stronie:

http://www.czystyregion.bip-e.pl

ŚMIECI PO NOWEMU - PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

 

×

Wyszukaj w serwisie