Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

9 października 2012

DECYZJA GIS DOT. OBROTU ALKOHOLEM Z CZECH

W załączeniu treść Decyzji Głównego Inspektora Sanitarnego o uchyleniu decyzji GIS z dnia 16.09.2012 wstrzymującej wprowadzanie do obrotu na całym terytorium RP napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20% alkoholu, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności:

×

Wyszukaj w serwisie