×

15 października 2012

OGŁOSZENIE O NABORZE

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO na wniosek lokalnej grupy działania (LGD): Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”,  działającej na obszarze gmin: Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice informuje o możliwości składania za jej pośrednictwem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegóły w załączniku:

×

Wyszukaj w serwisie