×

7 listopada 2012

SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA!

Nadal wykrywane są przypadki zatruć alkoholem metylowym. W załączniu Apel Służby Celnej, skierowany do Właścicieli i Zarządców bazarów i targowisk, dot. tego zagadnienia:PDFApel.pdf

×

Wyszukaj w serwisie