Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

8 listopada 2012

PROJEKT DO KONSULTACJI

W załączniku projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Sposób konsultacji ww. programu jest określony w pkt XI projektu. DOCprojekt pr. wspólpr. na 2013.doc

×

Wyszukaj w serwisie