×

Produkcja zwierzęca

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

W załączeniu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich, dotycząca afrykańskiego pomoru świń: DOCXKomunikat o pomorze świń.docx (15,18KB).

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

W załączeniu pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Strzelcach Opolskich oraz ulotka infomacyjna, dotyczące afrykańskiego pomoru świń: PDFulotka ASF rolnicy cały kraj afrykański pomór świń.pdf (177,78KB) PDFPismo PLW w Strzelcach Op. -ASF afrykański pomór świń.pdf (202,15KB).

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

W załączeniu materiały szkoleniowo-informacyjne dla hodowców i producentów świń: DOCASF materiały szkoleniowe dla hodowców.doc (62,00KB) oraz afrykańskiego pomoru świń u dzików: PDFASF materiały.pdf (136,87KB).

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku, z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie, rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również  przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).

W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium Federacji Rosyjskiej, a na początku sierpnia 2012 r. wystąpienie tej choroby odnotowano na Ukrainie. Prawdopodobne przeniesienie choroby na terytorium Ukrainy nastąpiło poprzez przywiezienie żywności z Federacji Rosyjskiej przez osoby przebywające tam na wakacjach.

Szczegóły w załącznikach: DOCASF pismo.doc (28,50KB) DOCulotka.doc (3,33MB)

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.). od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia.

Ulotka Głównego Inspektoratu Weterynarii - w załączniku: DOCulotka dla hodowców ŚWIŃ_.doc (31,50KB)

WESPRZEĆ PRODUKCJĘ MIODU

Do Agencji Rynku Rolnego można składać projekty na działania realizowane w sezonie 2012/2013 „Wsparcie rynku produktów pszczelich”.

Podmiotami uprawnionymi do składania projektów w ramach w/w mechanizmu mogą być w zależności od realizowanego działania:

 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy,
 • jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.

W sezonie 2012/2013 refundacji podlegać będą koszty poniesione na realizację następujących działań:

 • przeprowadzenie szkoleń, kursów, konferencji
 • zakup sprzętu pszczelarskiego
 • zakup leków do zwalczania warrozy, dopuszczonych do obrotu na terenie Polski
 • zakup lawet do przewozu uli
 • zakup urządzeń laboratoryjnych
 • wykonanie analiz jakości miodu
 • zakup matek, pakietów, odkładów pszczelich,
 • wdrażanie programów badawczych.

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Clipboard01.jpeg

INFORMACJA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Clipboard02.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie