×

Azbest

INFORMACJA O USUNIĘTYM AZBEŚCIE

DOCXINFORMACJA o usunietym azbeście w 2015r.docx (13,68KB)

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU DO USUWANIA AZBESTU W ROKU 2016 Z WFOŚIGW W OPOLU

DOCXINFORMACJA o dofinansowaniu do usuwania azbestu w roku 2016 z WFOŚiGW w Opolu.docx (13,64KB)

USUWANIE AZBESTU W GMINIE KOLONOWSKIE 2013

Burmistrz Kolonowskiego informuje, że uzyskano dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Kolonowskie IV nabór”, umowa Nr 27/2013/G-25/OZ-ZOA/D  z dnia 17 lipca 2013 roku.

Całkowita wartość zadania wyniosła 26.879,04 zł, z czego:

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował (50% kosztów) – 13.439,52 zł
  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu dofinansował (35% kosztów) – 9.407,66 zł
  • Właściciele nieruchomości, z których usunięto azbest (15% kosztów) – 4.031,86 zł

Powyższe zadanie objęło 24 posesje, z których usunięto 37,1 Mg wyrobów zawierających azbest, w większości płyt z pokryć dachowych falistych, cementowo azbestowych. Na miejscu wyroby azbestowe były demontowane, zabezpieczane i odbierane od właścicieli a następnie odwożone do utylizacji na składowiska odpadów niebezpiecznych w Płoszowie i Jastrzębiu Zdroju.

Projekt usuwania azbestu dla gminy Kolonowskie realizowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane „T-tel” Pana Tomasza Wieczorka z Bielska Białej.

1,7 MLN NA USUWANIE AZBESTU W REGIONIE

W załączniku informacja dot. funduszy przeznaczonych na utylizację azbestu w regionie: DOCinformacja WFOŚiGW w Opolu.doc (39,50KB)

POZSTĘPOWANIE Z AZBESTEM W PRZYPADKU PRAC REMONTOWYCH

W załączniku informacje dot. postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zaw. azbest:DOCAZBEST postepowanie.doc (38,00KB)

UTYLIZACJA AZBESTU

Firma EKO-UTIL S.C.z Rypina prowadzi usługi w zakresie transportu i utylizacji odpadów przemysłowych. OFERUJEMY:

Firma oferuje:

  • odbiór i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • całkowite przejęcie odpowiedzialności za odpady od chwili ich przejęcia, aż do momentu zakończenia procesu ich wykorzystania bądź utylizacji.

Jako odbiorca odpadów przedsiębiostwo posiada wszystkie wymagane zezwolenia, gwarantuje zasady współpracy zgodne z wymogami Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz posiada decyzję na usuwanie oraz utylizację eternitu.

Dane kontaktowe:

EKO-UTIL S.C.
87-500 Rypin
ul. Lipnowska 19a
tel. +48 500 614 384
e-mail: ,
www.eko-util.eu

USUWANIE AZBESTU

azbest.jpeg

Ulotka Ministerstwa Gospodarki oraz wzór - informacja o wyrobach zawierających azbest - w załącznikach: PDFplugin-ulotka_azbest_otoczenie.pdf (2,00MB), PDFwzor.pdf (58,47KB)

UTYLIZACJA AZBESTU

Firma P.U.B. T-Tel Tomasz Wieczorek z Bielska-Białej prowadzi usługi w zakresie demontażu, transportu wraz z utylizacją materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest. Numer telefonów kontaktowych: tel. +48 516 185 563, +48 600 880 887.

W załączeniu:

USUWANIE AZBESTU

azbest.jpeg

Ulotka Ministerstwa Gospodarki oraz wzór - informacja o wyrobach zawierających azbest - w załącznikach: PDFplugin-ulotka_azbest_otoczenie.pdf (2,00MB), PDFwzor.pdf (58,47KB)

 

UTYLIZACJA AZBESTU

Firma P.U.B. T-Tel Tomasz Wieczorek z Bielska-Białej prowadzi usługi w zakresie demontażu, transportu wraz z utylizacją materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest. Numer telefonów kontaktowych: tel. +48 516 185 563, +48 600 880 887.

W załączeniu:

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie