×

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których zasób odnawia się w krótkim czasie. Możemy do nich zaliczyć: wiatr, promieniowanie słoneczne, biomasę, pływy morskie, fale morskie i geotermię. W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 4,6% zapotrzebowania na energię. Głównymi źródłami są: biomasa, wiatr oraz hydroenergetyka.

Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody. Niemniej jednak w ostatnich latach intensywnie rośnie wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej. 

PDF2_dom_pasywny.pdf (1,24MB)
PDF1_biogazownia_rolnicza.pdf (815,48KB)
PDFpompy_ciepla.pdf (266,83KB)
PDFenergetyka_wodna.pdf (234,04KB)
PDFen_wiatrowa.pdf (195,34KB)
PDFen_sloneczna.pdf (205,36KB)
PDFen_geotermalna.pdf (209,13KB)
PDFbiopaliwa.pdf (227,94KB)
PDFbiogaz.pdf (199,10KB)

×

Wyszukaj w serwisie