Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których zasób odnawia się w krótkim czasie. Możemy do nich zaliczyć: wiatr, promieniowanie słoneczne, biomasę, pływy morskie, fale morskie i geotermię. W Polsce odnawialne źródła energii zaspokajają około 4,6% zapotrzebowania na energię. Głównymi źródłami są: biomasa, wiatr oraz hydroenergetyka.

Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest energia grawitacyjna wody. Niemniej jednak w ostatnich latach intensywnie rośnie wykorzystanie energii wiatrowej i słonecznej. 

PDF2_dom_pasywny.pdf
PDF1_biogazownia_rolnicza.pdf
PDFpompy_ciepla.pdf
PDFenergetyka_wodna.pdf
PDFen_wiatrowa.pdf
PDFen_sloneczna.pdf
PDFen_geotermalna.pdf
PDFbiopaliwa.pdf
PDFbiogaz.pdf

×

Wyszukaj w serwisie