Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

19 listopada 2012

BEZPŁATNE USŁUGI PROINNOWACYJNE

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy wychodząc naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu na rynku oraz mając na uwadze trudną sytuację w jakiej obecne znaleźli się  przedsiębiorcy, szczególne z sektora MSP, wynikającą z pogłębiającego się kryzysu przygotowała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pakiet bezpłatnych usług proinnowacyjnych, które mają na celu podnieść konkurencyjność podmiotów funkcjonujących na rynku 3 województw: dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.

Nowe usługi skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ to one w największym stopniu odczuwają skutki złej sytuacji na rynku, której obecnie jesteśmy świadkami. Aby móc w pełni wspomóc dany podmiot i jednocześnie nie obciążać go kosztami usługi proinnowacyjne mają charakter indywidualnego doradztwa oraz świadczone są BEZPŁATNIE w formie pomocy de minimis. Dzięki tym założeniom doradztwo jest w maksymalnym stopniu dopasowane do potrzeb firmy. 

Usługi proinnowacyjne w postaci indywidualnego doradztwa obejmują 3 obszary:

  1. Stymulowanie kreatywności oraz wspieranie postaw innowacyjnych w przedsiębiorstwie – firmie oferujemy warsztaty, których celem jest rozbudzenie kreatywności kadry i wykreowanie innowacyjnych rozwiązań w odniesieniu do prowadzonej działalności;
  2. Pozyskanie finansowania zewnętrznego na innowacyjne przedsięwzięcia – przedsiębiorcom oferujemy specjalistyczne doradztwo w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym (inwestora) od przygotowania oferty dla inwestora rozmów z inwestorem i zamknięcia transakcji.
  3. Wspieranie budowy sieci powiązań kooperacyjnych - inicjatyw klastrowych – grupom przedsiębiorców zainteresowanym rozpoczęciem współpracy z innymi podmiotami w formie klastra oferujemy doradztwo w procesie zawiązywania inicjatywy klastrowej poprzez szereg warsztatów tematycznych.

Powyższe usługi są świadczone w ramach projektu „Wdrożenie pakietu usług proinnowacyjnych na rzecz przedsiębiorstw Polski południowo-zachodniej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szczegółowe informacje o możliwości skorzystania z bezpłatnych usług umieszczone  są na stronie projektu: www.proinnowacje.arleg.eu

W załączeniu ulotka informacyjna o projekcie:

×

Wyszukaj w serwisie