Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

10 grudnia 2012

PIĘKNA INICJATYWA NASZYCH GIMNAZJALISTEK!

Uczennice klasy 3b (Weronika Klimas, Patrycja Wilczek, Joanna Niedziela) wraz z p. Izabelą Eichhorn prowadzą projekt edukacyjny "Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą". Projekt ma na celu pomoc materialną i finansową dzieciom śmiertelnie chorym z Domowego Hospicjum dla Dzieci w Opolu.

Zainteresowani moga wpłacać pieniądze na konto hospicjum.

Wpłać darowiznę. Otrzymane środki przeznaczamy w całości na cele statutowe:

  • świadczenie domowej opieki paliatywnej nad dziećmi,
  • wsparcie w żałobie rodzin dzieci zmarłych

Darowiznę można wpłacać na konto nr:

PEKAO SA II o/ Opole
82 1240 3103 1111 0010 0877 9561

MULTIBANK
64 1140 2017 0000 4602 1029 4785

Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

Jako tytuł wpłaty prosimy podać: "Darowizna na cele statutowe Fundacji DHD"

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Darowizny osób fizycznych:

Od dochodu można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% dochodu (na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ust. o pdpf Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Darowizny osób prawnych:

Od dochodu można odliczyć darowizny do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.)

Sprawozdania z działalności Fundacji Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu można znaleźć na internetowej stronie fundacji w dziale »Fundacja«, pozycja »Sprawozdania finansowe«, a także w internetowej bazie sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego. Fundacja Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu znajduje się w bazie danych polskich organizacji pozarządowych.

http://www.hospicjum.opole.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=91

O projekcie można też poczytać na stronie: http://www.strzelecopolski.pl/efekt-dla-innych

 

×

Wyszukaj w serwisie