×

20 grudnia 2012

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT

W załączeniu ogłoszenie Burmistrza Kolonowskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia  w roku 2013 pn. „Opieka domowa nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi,  samotnymi i starszymi oraz opieka paliatywna, rehabilitacja lecznicza osób chorych i niepełnosprawnych, gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej, wypożyczanie sprzętu medycznego dla chorych w domu, prowadzenie  profilaktyki i promocji zdrowia, poradnictwo medyczne oraz świadczenie  czynności medycznych.” w trybie i na zasadach zawartych w załączniku  do zarządzenia: DOCKONKURS- zarządzenie 2013.docDOCKONKURSY-Zał do zarządzenia 2013.doc

×

Wyszukaj w serwisie