Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

3 stycznia 2013

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO

W załączeniu Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 463 wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i obiektem mostowym na odcinku od ul. Pluderskiej do ul. Krótkiej w Kolonowskiem:

×

Wyszukaj w serwisie