Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Remont boiska w Spóroku oraz budowa trybun na stadionie Unii Kolonowskie

Tytuł projektu:
Remont boiska w Spóroku oraz budowa trybun na stadionie Unii Kolonowskie.

Jednostka realizująca:
Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:
Celem operacji jest poprawa stanu technicznego oraz podniesienie standardu świadczonych usług na obiektach sportowo-rekreacyjnych poprzez remont boiska w Spóroku oraz budowę trybun na stadionie Unii Kolonowskie. Realizacja operacji przyczynia się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości oraz pobudzenia aktywności mieszkańców. W ramach operacji na stadionie Unii Kolonowskie wybudowano trybuny na 204 miejsca, natomiast w Spóroku wykonano nowy trawnik dywanowy, ustawiono bramki piłkarskie oraz piłkochwyty, zakupiono wózek zraszający Rollcar T-V oraz miniciągnik do koszenia trawy.

Projekt realizowany od września 2011 do października 2012.

Wartość projektu:

Koszty całkowite:
322 542,80 PLN

Koszty kwalifikowalne:
262 484,86 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 75%
196 863,64 PLN

×

Wyszukaj w serwisie