×

Budowa wiaty targowej, toalety publicznej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem terenu w ramach przebudowy targowiska miejskiego w Kolonowskiem

Tytuł projektu:
Budowa wiaty targowej, toalety publicznej oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem terenu w ramach przebudowy targowiska miejskiego w Kolonowskiem

Jednostka realizująca:
Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie
 

Cel projektu:
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Kolonowskie. W ramach projektu powstanie wiata targowa wraz z niezbędnymi przyłączami wodno-kanalizacyjnymi oraz toaleta publiczna. Przy targowisku powstaną utwardzone miejsca postojowe dla samochodów osobowych – 19 stanowisk.

Projekt realizowany od kwietnia 2012 do września 2013 r.

Wartość projektu:

Koszty całkowite:
1 219 152,31 PLN

Koszty kwalifikowalne:
991 180,73 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 75%
733 000,00 PLN

×

Wyszukaj w serwisie