×

Remont kapliczki w Spóroku

Tytuł projektu:
Remont kapliczki w Spóroku

Jednostka realizująca:
Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Spórok i wzmocnienie integracji jej mieszkańców przez remont zabytkowej kaplicy, co wpływa na zachowanie lokalnej tożsamości oraz promocję dziedzictwa kultury materialnej i krajobrazu wsi. W ramach remontu wymieniony zostanie dach wieży i kaplicy, stolarka okienna i drzwiowa oraz wykonana zostanie nowa elewacja kaplicy.

Projekt realizowany od kwietnia 2012 do lipca 2013

Wartość projektu:
Koszty całkowite:

73 341,28 PLN

Koszty kwalifikowalne:
64 071,63 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 80%
51 257,00 PLN

×

Wyszukaj w serwisie