Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Siłownia zewnętrzna przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych

Tytuł projektu:
Siłownia zewnętrzna przy Centrum Aktywności Wiejskiej w Staniszczach Małych

Jednostka realizująca:
Projekt realizowany przez Gminę Kolonowskie

Cel projektu:
Zgodnie z założeniami zdemontowano uszkodzone i wysłużone urządzenia, usunięto górną warstwę gruntu w obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń, wykonano fundamenty betonowe pod urządzenia, zamontowano nowe urządzenia:

  • zestaw drabinka z drążkiem + podciąg nóg + pylon
  • zestaw prasa nożna + wioślarz + pylon
  • zestaw wyciąg górny + wyciskanie siedząc + pylon
  • tablicę informacyjną, a następnie uporządkowano teren

Projekt realizowany od lutego do listopada 2012.

Wartość projektu:
Koszty całkowite:

28 387,16 PLN

Koszty kwalifikowalne:
23 150,80 PLN

Wnioskowana kwota pomocy – 70%
17 581,08 PLN

×

Wyszukaj w serwisie