Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

15 stycznia 2013

DOSTARCZANIE NADWYŻEK ŻYWNOŚCI NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UE

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Opolu przesyła w załączeniu informacje dotyczące realizacji programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE” przez Agencję Rynku Rolnego.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl lub w OT ARR w Opolu przy ul. Horoszkiewicza 6, tel. 77 441 70 00. 

DOCDostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności UE - styczeń.doc

×

Wyszukaj w serwisie