×

15 stycznia 2013

STYCZNIOWI ZŁOCI JUBILACI

Styczeń bieżącego roku obfituje w pary obchodzące złote gody! W dniu 5 stycznia 50 rocznicę ślubu obchodzili Państwo Anna i Franciszek Wycisczok ze Staniszcz Wielkich. Pan Wycisczok przeracował 40 lat w Hucie Andrzej, udzielał się społecznie, przez 28 lat pełnił funkcję komendanta OSP. Przez kilka kadencji był radnym w gminie. Pani Wycisczok ma zdolności artystyczne, przez 30 lat pracowała w Cepelii, malując porcelanę i zdobiąc kroszonki. Małżonkowie wspólnie wychowali 2 dzieci i doczekali się 4 wnuków. Z życzeniami do złotych jubilatów udał się Sekretarz Gminy, Konrad Wacławczyk, wraz z pracownikiem socjalnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem.

W dniu 7 stycznia 50 rocznicę ślubu obchodzili Państwo Maria i Henryk Niesłony, również ze Staniszcz Wielkich. Pan Niesłony pracował zawodowo w PKP i Hucie Andrzej w Zawadzkiem, natomiast Pani Niesłony zajmowała się gospodarstwem domowym. Wspólnie wychowali 2 synów i doczekali się 3 wnuków. Jubilaci cieszą się dobrym zdrowiem, są aktywni fizycznie, lubią wycieczki rowerowe. Z życzeniami do złotych jubilatów udali się Burmistrz Kolonowskiego, Norbert Koston, wraz z pracownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dniu 12 stycznia złote gody świętowali państwo Adelajda i Piotr Kała z Kolonowskiego. Państwo Kała wychowali 1 córkę i doczekali się 2 wnuków. Pan Kała zawodowo przepracował ponad 40 lat, w tym 32 lata w Hucie "Andrzej" w Zawadzkiem. Pani Kała również pracowała zawodowo. Ich receptą na długie i udane pożycie małżeńskie jest wzajemne zrozumienie. Jubilatów odwiedzili Burmistrz Kolonowskiego i pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

    

×

Wyszukaj w serwisie