Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

23 stycznia 2013

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY KOLONOWSKIE

Gmina Kolonowskie planuje w roku bieżącym przystąpić do konkursu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu gminy, organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Wniosek obejmować będzie prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.

Wkład właściciela nieruchomości, na której znajduje się azbest wynosić będzie tylko 15% kosztów usuwania azbestu oraz koszty nowego pokrycia dachowego.

Pozostałe 85 % kosztów usuwania wyrobów azbestowych zostanie pokryte przez środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W związku z powyższym gmina Kolonowskie ogłasza nabór wniosków osób chętnych do skorzystania z dofinansowania na usuwanie azbestu w terminie do 25 lutego 2013r.

Z osobami,  które złożą deklaracje zostaną zawarte odpowiednie porozumienia.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie – pok. nr 9 i 17, tel. 77/4611140 w. 24.
Wniosek znajduje się w załączniku, jest także dostępny w tut. Urzędzie. 

×

Wyszukaj w serwisie