Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

11 lutego 2013

KOMITET PROTESTACYJNY RI

W dniu 05.02.2013 r. na zebraniu w Nowej Cerekwi powstał i ukonstytuował się Komitet Protestacyjny rolników indywidualnych województwa opolskiego pod nazwą "Komitet Protestacyjny RI". Celem Komitetu jest reprezentowanie ogółu gospodarstw rodzinnych województwa opolskiego wobec urzędów i instytucji w zasadniczych sprawach zdefiniowanych art. 23 Konstytucji Rz. P. Do Komitetu mogą przystąpić wszyscy rolnicy prowadzący gospodarstwa rodzinne na terenie województwa opolskiego, którzy zamierzają kupić ziemię z Agencji Nieruchomości Rolnych na powiększenie swoich gospodarstw - zgodnie z obowiązującymi normami obszarowymi.

×

Wyszukaj w serwisie