Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

12 lutego 2013

KOMUNIKATY

W załączeniu kumunikaty Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielopowierzchniowych: PDFKOMUNIKAT GINB 1.pdfPDFKOMUNIKAT GINB 2.pdf

×

Wyszukaj w serwisie