Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

20 lutego 2013

ANKIETA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "KRAINA DINOZAURÓW"

Stowarzyszenie LGD "Kraina Dinozaurów" przystąpiło do oceny własnej (ewaluacji) Lokalnej Strategii Rozwoju i LGD, dlatego też chciałoby poznać Państwa opinię na temat jego funkcjonowania, szczególnie w trakcie naborów. Z uwagi na to, że LGD to lokalne partnerstwo publiczno-prywatne, w którego skład wchodzą przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, LGD ma zamiar poznać opinię dotyczącą funkcjonowania stowarzyszenia jako partnerstwa. Wszelkie uwagi i opinie posłużą do przygotowania raportu z badania oceny własnej LGD i usprawnienia jego pracy.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Poniżej link do kwestionariusza. Ankieta jest anonimowa.

ANKIETA

×

Wyszukaj w serwisie