×

4 marca 2013

UWAGA MIESZKAŃCY- BARDZO WAŻNE !!!

W związku z licznymi zapytaniami informujemy: mieszkańcy Gminy Kolonowskie , którzy mają zawarte umowy na wywóz nieczystości stałych powinni je wypowiadać.

Nie dotyczy to umów z „KGK” Kanalizacja Gminy Kolonowskie sp. z o.o. 47 – 110 Kolonowskie, ul. Kolejowa 8, ze względu na treść oświadczenia spółki zawartego w rozliczeniu wody i ścieków.

Przykładowa treść wypowiedzenia - w załączniku: DOCwypowiedzenie.doc

×

Wyszukaj w serwisie