Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

Dzielnicowi Kolonowskie

DZIELNICOWY MA ZA ZADANIE POMAGAĆ, CHRONIĆ I SŁUŻYĆ POMOCĄ

Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo to on – jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub wykroczenie ale także z prośbą o radę albo niektóre informacje prawne.

Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajmuje się także problemami związanymi z przemocą w rodzinie, chuligaństwem.

Służy wsparciem ofiarom przestępstw. Nie pozostawia swoich podopiecznych bez pomocy, często po zakończeniu sprawy interesuje się ich dalszym losem. Jest realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży dotkniętej przemocą. W szkołach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodzin.

Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców.

Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy, czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród nas są tacy, którzy jego pomoc będą wspominali przez całe życie.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych, którzy pełnią służbę w twoim rejonie.

REWIR DZIELNICOWYCH GMINA KOLONOWSKIE

Puszczewicz Dominik.jpeg

Młodszy aspirant Dominik Puszczewicz
tel. 77/4611007 lub 77/4616477

Rejon służbowy nr 19 obejmuje swoim nadzorem:
miejscowość Kolonowskie

Galeja Witold.jpeg

Aspirant Witold Galeja
tel. 77/4611007 lub 77/4616477

Rejon służbowy nr 20 obejmuje swoim nadzorem miejscowości:
Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie, Spórok

×

Wyszukaj w serwisie