Szczepienia w Kolonowskiem                                               Uwaga! Zmiana dostępności Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie od dnia 2 listopada 2020 r.!

×

23 marca 2013

KTO WINIEN ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ W PRZYPADKU ZABUDOWY WIELORODZINNEJ?

W załączeniu informacja, kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej: 

×

Wyszukaj w serwisie